info @ babacantekstil.com

Tekstil Nedir, Kısaca Bilgiler
Buradasınız: Anasayfa / BİZDEN HABERLER / Bilgi
3 Ekim 2022, Pazartesi
Tekstil Nedir, Kısaca Bilgiler
Tekstil (Alm. Textil, Fr. textile, İng. textile), lif, iplik ve kumaşların oluşturduğu malzemeler, bu malzemeleri oluşturmak için kullanılan yöntemler ve işlemler ile tüm tedarik zincirindeki organizasyonları kapsayan sanayi dalına denir. 
Tekstil Nedir, Kısaca Bilgiler

Tekstil, her türlü elyaftan; çeşitli yöntemleri (örme, dokuma, dokusuz yüzey elde etme metotları) kullanarak yüzey elde etme sanatı olarak tanımlanabilir. Tekstil insanoğlunun gıdadan sonraki en önemli ikinci gereksinimidir. Doğumdan ölüme kadar yaşamın her safhasında vazgeçilmez bir yer tutar. Giyimden ev tekstiline, tıptan uzay teknolojilerine kadar sayısız alanda kullanılır. Bu nedenle tüm deney bilimler ve sosyal bilimlerle doğrudan yada dolaylı olarak ilgili bileşik bir bilim dalıdır. Tekstil kelimesi Latince texus yani doku kelimesinden türetilmiştir. Çeşitli tekniklerle oluşturulmuş bu dokular dışında, kullanılan ham maddelerden başlayarak kullanım alanına uygun olarak nihai ürüne varınca kadar yapılan her işlem tekstil başlığı altında toplanır. Tekstil ve giyim tarihsel olarak insanların en önemli gereksinimlerden biri olmuştur. 

Elyafların eğirilmeye müsait duruma getirilebilmesi yüzey elde etme aşamalarının önemli bir başlangıç noktasıdır. Elyafların bir araya getirilip büküm verilmesiyle oluşan liflerin ise belirli bir en boy oranına sahip olması gerekir. Tekstil liflerini oluşturan elyaflar büküm verilerek bir araya getirilir, böylece bu lifler arasındaki sürtünme kuvveti sayesinde birbirine tutturularak belirli bir mukavemet ve düzgünlük sağlanmış olur. Bundan sonraki aşamalar ise bu işlemlerin üzerine temellenir, burada lifler belirli oranlarda karıştırılarak yeni lif kombinasyonları elde edilir. Burada çeşitli liflerin güçlü özellikleri bir araya getirilerek yeni lif kombinleri elde edilir. Bu lifler istenen özelliklere göre belirli oranlarda karıştırılır, lif karışımları tekstilde çok önem verilen konulardan biridir. Hatta geçmişte iyi bir tekstilci yaptığı lif ve elyaf karışımı ile anlaşılır gibi söylemler yaygındı. 

Tekstil ve konfeksiyon arasındaki fark nedir 
Tekstil sektörünün faaliyet alanı, elyafın elde edilmesinden; elyaftan iplik ve mamul kumaş yapımına kadar uzanırken, hazır giyim ise kumaştan giyim eşyası elde edilene kadar olan süreci kapsamaktadır. Konfeksiyon ise hazır giyim üreten sanayi dalına verilen isimdir. Tekstil kelimesi bütün bir süreci kapsayan bir anlamda ifade etmektedir. Konfeksiyon ise tekstilin sadece bir koluna verilen isimdir. 

Teklif ve Bilgi Hattı